Lohiya Gram Digital Diary, Auraiya

Home

Sr. No

2012-13

2013-14

 

 

 

  1

Bilawa

Jajpur

 

 

 

 

 

  2

Daulatpur

Kakhawatu

 

 

 

 

 

  3

Gohani

Kudarkot

 

 

 

 

 

  4

Jaitpur

Naglasimar

 

 

 

 

 

  5

Jaura

Rahtauli

 

 

 

 

 

  6

Parghaipur

Senganputha

 

 

 

 

 

  7

Punawar

Shekhupur

 

 

 

 

 

  8

Rathbujaowa

Sikrodi

 

 

 

 

 

  9

Samrathpur

Jamhui

 

 

 

 

 

  10

Barkasi

Karhi

 

 

 

 

 

  11

Neemhar

Nagla Pathak

 

 

 

 

 

  12

Purwa Danshah

Nanpur

 

 

 

 

 

  13

 

Jarawan

 

 

 

 

 

  14

 

Asu

 

 

 

 

 

  15

 

Lahrapur